Vi tenker grønt
Startside >  Vi tenker grønt

Hörmann tar på seg ansvar for vårt miljø og for vår fremtid

Som familiebedrift har Hörmann alltid vært bevisst på sitt ansvar overfor etterfølgende generasjoner. Ansvaret for sine medarbeiderne, for Hörmann-produktene, for ressursene og for vårt miljø. I dag føler vi dette ansvaret mer enn noensinne.


Bygningskomponenter fra bærekraftig produksjon

Bygningskomponenter fra bærekraftig produksjon

Hörmann-produktene og produksjonsprosessene samt hele organisasjonen blir stadig kontrollert og videreutviklet. Dette gjelder både for kvalitet, energieffektivitet, miljø og helsevern, samt for sikkerhet på arbeidsplassen.
Alle medarbeiderne hos Hörmann gir herved sitt bidrag til den felles oppgaven innenfor rammen av integrert styring av kvalitet, miljø, energi og arbeidssikkerhet i henhold til DIN EN ISO 9001, 14001, 50001 og BS OHSAS 18001. Flate hierarkier og en åpen og tillitsfull kommunikasjon støtter de etablerte styringssystemene.


Bra for miljøet - Mer enn 16 000 tonn mindre CO² hvert år

Bra for miljøet - Mer enn 16 000 tonn mindre CO₂ hvert år

Hörmann senker sitt årlige CO2-utslipp med ca. 16 000 tonn, bl.a. gjennom bruk av fornybar energi. Samtidig, der det er mulig, blir Hörmanns lokasjoner i fremtiden tilsluttet direkte til lokale vindkraftverk. Med disse tiltakene reduserer vi vårt CO2-fotspor varig – og vil fortsette denne veien.


Nyskapende teknikk, intelligente systemer - Merkbart klimavern for 365 dager i året

Nyskapende teknikk, intelligente systemer - Merkbart klimavern for 365 dager i året

Med nyskapende kraft-varmeaggregater i mange Hörmann-fabrikker og et intelligent energistyringssystem, investerer vi i en ren fremtid. Med disse tiltakene synker CO2-utslippet tydelig og samtidig øker alle deltakernes miljøbevissthet.


Skåne ressursene, øke klimavernet - Mange små tiltak for et stort mål

Skåne ressursene, øke klimavernet - Mange små tiltak for et stort mål

For Hörmann begynner klimavern i detalj: Kun når vi kontrollerer våre daglige handlinger kan vi konstatere hva vi kan justere for å spare enda mer energi og bevisst håndtere vår bruk av ressurser. Denne kontinuerlige forpliktelsen overfor vårt miljø viser seg også i andre tiltak, som bruk av gjenvunnet papir, CO2-nøytral distribusjon av post, eller gjenvinning av transportemballasjer.


Bærekraftige produkter for bærekraftige prosjekter

Bærekraftige produkter for bærekraftige prosjekter

Fra anskaffelsen av råstoffer og produksjonen, helt frem til transportlogistikken – med fokus på miljøet og sparsom bruk av ressurser, som spiller en viktig rolle i hele produksjonsprosessen, viser Hörmann omtanke for miljøet.

Allerede i dag er Hörmanns produksjon miljøvennlig. Bærekraftig og sertifisert produksjon av bygningskomponenter som kombinasjonsdører blir benyttet i nyskapende byggeprosjekter: Unileverhaus og Spiegel-Haus i Hamburgs Hafencity er anerkjente eksempler på denne bærekraftige utviklingen.

Hörmanns produkter brukes også direkte i prosjekter for klimavern, f.eks. ståldører fra Hörmann i vindturbiner.